Aktualności


2019-10-10

W dniu 8 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie postępowania pn. „Dostawa 37+8 sześciowagonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do przewozu pasażerów na I i II linii metra w Warszawie”. Skutkować to będzie tym, że Konsorcjum w składzie Skoda Transportation a.s. oraz Skoda Vagonka a.s. wygrało ww. postępowanie. Prawnicy z Grupy Doradczej Sienna Sp. z o.o. mieli przyjemność wspierać i reprezentować Konsorcjum Skoda w tym postępowaniu na wszystkich jego etapach

2019-03-28

Zapraszamy do wzięcia udziału we współorganizowanej przez Grupę  Doradczą SIenna konferencji pn. PRZESZŁOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI - DWADZIEŚCIA PIĘĆ LAT POLSKICH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Konferencja organizowana jest w związku z 25. rocznicą uchwalenia ustawy o zamówieniach publicznych, a jej celem jest dyskusja o przeszłości i przyszłości polskiego systemu zamówień publicznych w kontekście projektu nowej ustawy Pzp.

Konferencja odbędzie się w dniu 10 czerwca 2019 r. w godz. 10.00 - 17.00 w Centrum Konferencyjnym NIMBUS w Warszawie, Al. Jerozolimskie 98.

 Więcej informacji znajdziecie Państwo w załączonych plikach:

 ZAPROSZENIE

 PROGRAM

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

2019-01-09

Zapraszamy do wzięcia udziału w otwartym szkoleniu "Elektronizacja Prawa zamówień publicznych i inne problemy interpretacyjne", które odbędzie się w Wiśle w dniach 4-6 marca 2019 r.

Pełna oferta wraz z programem szkolenia oraz formularzem zgłoszeniowym dostępna jest pod  LINKIEM

2018-10-30

Uwaga. Zmieniliśmy adres.

Korespondencje proszę kierować na dane:

Grupa Doradcza SIenna Sp. z o.o.

ul. Bagatela 10 lok. 3

00-585 Warszawa

2018-09-18

Informujemy,  że w miesięczniku "Zamówienia publicze - Doradca" pojawiła się nowa rubryka "POD PRĄD CZY Z PRĄDEM, w której publikowane bedą artykuły ekspertów Grupy Doradczej Sienna.

Pierwszy artykuł autorstwa mec. Łukasza Jażwińskiego zatytułowany "Niepewność w zakresie kosztów zastępstwa przez pełnomocników w postępowaniu wywołanym skargą na orzeczenie KIO" dostępny jest w sierpniowym wydaniu miesięcznika.

Zapraszamy do lektury!

2018-09-18

W sprzedaży dostępna jest nowa publikacja autorstwa dr Włodzimierza Dzierżanowskiego pt. "Prawo do sądu w zamówieniach publicznych",

Więcej informacji pod LINKIEM

2018-08-31

 Zapraszamy do wzięcia udziału w otwartym szkoleniu pn.  Elektronizacja i inne problemy w zamówieniach publicznych, które odbędzie 9 października 2018 r. w Warszawie. Pełna oferta wraz programem oraz formularzem zgłoszeniowem dostępna jest w załączonym pliku.

POBIERZ OFERTĘ

2018-06-21

Wyrok w sprawie Regionalnej Sieci Szerokopasmowej – wygrana Województwa Świętokrzyskiego!

Prawnicy z Sienna Kittel i Wspólnicy Sp. K. reprezentowali Województwo Świętokrzyskie w sprawie z powództwa operatora regionalnej sieci szerokopasmowej w województwie świętokrzyskim. Sprawa dotyczyła m.in. interpretacji skutku skorzystania przez Województwo Świętokrzyskie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na ocenę, czy umowa jest prawidłowo wykonywana przez operatora, mimo skorzystania z ww. zabezpieczenia. Wyrokiem z 4 czerwca 2018 r. Sąd Okręgowy w Kielcach oddalił powództwo operatora o zapłatę. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.  

 

2018-06-11

Grupa Doradcza Sienna doradzała Zamawiającemu - Szybkiej Koleji Miejskiej sp z o.o. w Warszawie w postępowaniu na „Dostawę trzynastu sztuk Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych wraz z 15-sto letnim okresem ich utrzymania oraz pakietem szkoleń.”

W dniu 21 maja 2018 r. zawarta została umowa z Wykonawcą - Pesa Holding Bydgoszcz o wartości ponad 300 mln zł.

 

2018-04-24

TROLEJBUSY

Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o. doradzała Miastu Gdynia oraz Przedsiębiorstwu Komunikacji Trolejbusowej sp. z o.o. przy sporządzeniu dokumentacji oraz prowadzeniu postępowania na dostawę trolejbusów oraz baterii trakcyjnych w ramach zamówienia sektorowego, dofinansowanego ze środków unijnych. Na początku kwietnia 2018 roku podpisano umowy z Solaris Bus&Coach S.A. na ww. dostawy o wartości łącznej około 95 milionów.