Aktualności


2017-08-11

Informujemy,  że w dniu 2 sierpnia 2017 roku, na naszej stronie internetowej zamieszczono dokumentację Konkursu na koncepcję architektoniczną dla inwestycji pn. „Budynek naukowo-dydaktyczny Kampus Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)” w Warszawie (Uniwersytet Warszawski).

Link do dokumentacji: http://grupasienna.pl/prowadzone-postepowania

 

We inform, that on August2nd, 2017 on our website there was published set of documents for Contest for development of architectural concept  for „The scientific and didactic building Ochota Campus (PSYCHOLOGY, COGNITIVE SCIENCE, PSYCHOPFYSIOLOGY)” in Warsaw (the University of Warsaw).

Link to the documents: http://grupasienna.pl/prowadzone-postepowania

2017-07-31

W majowym wydaniu miesięcznika "Zamówienia publiczne - Doradca" ukazał się artykuł Małgorzaty Stachowiak Wykluczenie wykonawcy za względu na niepraweidłowe wykonanie zamówienia.

2017-04-29

W najnowszym wydaniu "Finansów Komunalnych" (maj 2017) ukazał się artykuł autorstwa Włodzimierza Dzierżanowskiego Ocena ofert w procedurze odwróconej. Zachęcamy do lektury!

2017-05-09

W ostatnim numerze dwumiesięcznika "Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce"  ukazał się artykuł autorstwa Marty Kittel, Małgorzaty Stachowiak oraz Włodzimierza Dzierżanowskiego BIM w zamówieniach publicznych. Zachęcamy do lektury!

2017-05-09

W ostatnim numerze dwumiesięcznika "Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce"  ukazał się artykuł autorstwa Piotra Sokołowskiego Pojęcie istotnej części składowej ceny lub kosztu w stosunku do rażąco niskiej ceny oferty. Zachęcamy do lektury!