Aktualności


2017-04-29

W najnowszym wydaniu "Finansów Komunalnych" (maj 2017) ukazał się artykuł autorstwa Włodzimierza Dzierżanowskiego Ocena ofert w procedurze odwróconej. Zachęcamy do lektury!

2017-05-09

W ostatnim numerze dwumiesięcznika "Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce"  ukazał się artykuł autorstwa Marty Kittel, Małgorzaty Stachowiak oraz Włodzimierza Dzierżanowskiego BIM w zamówieniach publicznych. Zachęcamy do lektury!

2017-05-09

W ostatnim numerze dwumiesięcznika "Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce"  ukazał się artykuł autorstwa Piotra Sokołowskiego Pojęcie istotnej części składowej ceny lub kosztu w stosunku do rażąco niskiej ceny oferty. Zachęcamy do lektury!