Aktualności


2018-06-21

Wyrok w sprawie Regionalnej Sieci Szerokopasmowej – wygrana Województwa Świętokrzyskiego!

Prawnicy z Sienna Kittel i Wspólnicy Sp. K. reprezentowali Województwo Świętokrzyskie w sprawie z powództwa operatora regionalnej sieci szerokopasmowej w województwie świętokrzyskim. Sprawa dotyczyła m.in. interpretacji skutku skorzystania przez Województwo Świętokrzyskie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na ocenę, czy umowa jest prawidłowo wykonywana przez operatora, mimo skorzystania z ww. zabezpieczenia. Wyrokiem z 4 czerwca 2018 r. Sąd Okręgowy w Kielcach oddalił powództwo operatora o zapłatę. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.  

 

2018-06-11

Grupa Doradcza Sienna doradzała Zamawiającemu - Szybkiej Koleji Miejskiej sp z o.o. w Warszawie w postępowaniu na „Dostawę trzynastu sztuk Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych wraz z 15-sto letnim okresem ich utrzymania oraz pakietem szkoleń.”

W dniu 21 maja 2018 r. zawarta została umowa z Wykonawcą - Pesa Holding Bydgoszcz o wartości ponad 300 mln zł.

 

2018-04-24

TROLEJBUSY

Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o. doradzała Miastu Gdynia oraz Przedsiębiorstwu Komunikacji Trolejbusowej sp. z o.o. przy sporządzeniu dokumentacji oraz prowadzeniu postępowania na dostawę trolejbusów oraz baterii trakcyjnych w ramach zamówienia sektorowego, dofinansowanego ze środków unijnych. Na początku kwietnia 2018 roku podpisano umowy z Solaris Bus&Coach S.A. na ww. dostawy o wartości łącznej około 95 milionów.

2018-04-23

Finisz przetargu na Budowę elektrowni w Ostrołęce
 

Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o. świadczy usługi wsparcia na rzecz Elektrowni Ostrołęka Sp.  z o.o. w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest budowa jednej z największych elektrowni w Polsce (wartośc umowy ok. 7 mld pln). Obecnie jesteśmy po upływie terminu na wniesienie odwołań na wybór oferty najkorzystniejszej, a tym samym czekamy już tylko na dopięcie ostatnich formalności ze zwycięskim Wykonawcą (konsorjum GE Power Sp z o.o. oraz Alstom Power System S.A.S.) i zawarcie umowy. Prace związane z budową Elektrowni w Ostrołęce ruszą tym samym lada moment. Cieszymy się, że nasz wysiłek i praca poświęcona na wsparcie Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przyniosły tak fantastyczny efekt.

Polecamy nasze usługi doradztwa prawnego.   

2018-04-23

Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o. reprezentowała konsorcjum w składzie: NOKIA Solutions and Networks sp. z o.o., SPC-1 sp. z o.o., SPC-2 sp. z o.o. oraz SPC-3 sp. z o.o., jako przystępującego w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą w przetargu na budowę infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe w ramach NPW ERTMS organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Odwołanie złożone zostało przez konsorcjum:  Kapsch CarrierCom sp. z o.o., Kapsch CarrierCom AG; Kapsch CarrierCom France oraz PORR S.A. zostało oddalone. Odwołujący złożył na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej skargę do Sądu Okręgowego w Warszawie, w której to sprawie konsorcjum z Nokią w składzie jest reprezentowane przez prawników z Sienna Kittel i Wspólnicy Sp. K. Wniesienie skargi nie miało jednak wpływu na możliwość podpisania umowy, które nastąpiło w marcu 2018 roku. Jest to jedno z najważniejszych zamówień w branży i unowocześni polską kolej. Tym samym postępowanie przetargowe prowadzone od 2015 roku uległo skutecznemu zakończeniu i może przystąpić do wskazanych modernizacji. Wartość zamówienia to kwota około 3 miliardów złotych.

2018-01-10

Kancelaria SIENNA KITTEL I WSPÓLNICY nawiąże współpracę z aplikantem adwokackim lub radcowskim I lub II roku. Poszukujemy osoby z doświadczeniem w konstruowaniu umów oraz posługującej się językiem angielskim co najmniej na poziomie C1.  Zapraszamy do składania aplikacji w postaci CV na adres: grupasienna@grupasienna.pl. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

2017-11-30

Od dzisiaj, nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer dostępne jest na rynku najnowsze wydanie komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych autorstwa Włodzimierza Dzierżanowskiego, Małgorzaty Stachowiak oraz Jarosława Jerzykowskiego. Więcej informacji o publikacji (w tym spis treści) znajdą Państwo pod linkiem:

https://www.profinfo.pl/sklep/prawo-zamowien-publicznych-komentarz,66086.html  

Zachęcamy do zakupu w dobrych księgarniach.     

2017-10-12

We wrześniowym wydaniu miesięcznika "Zamówienia publiczne - Doradca" ukazał się artykuł Włodzimierza Dzierżanowsiego Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji elektronicznej.

Zachęcamy do lektury.

2017-08-11

Informujemy,  że w dniu 2 sierpnia 2017 roku, na naszej stronie internetowej zamieszczono dokumentację Konkursu na koncepcję architektoniczną dla inwestycji pn. „Budynek naukowo-dydaktyczny Kampus Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)” w Warszawie (Uniwersytet Warszawski).

Link do dokumentacji: http://grupasienna.pl/prowadzone-postepowania

 

We inform, that on August2nd, 2017 on our website there was published set of documents for Contest for development of architectural concept  for „The scientific and didactic building Ochota Campus (PSYCHOLOGY, COGNITIVE SCIENCE, PSYCHOPFYSIOLOGY)” in Warsaw (the University of Warsaw).

Link to the documents: http://grupasienna.pl/prowadzone-postepowania

2017-07-31

W majowym wydaniu miesięcznika "Zamówienia publiczne - Doradca" ukazał się artykuł Małgorzaty Stachowiak Wykluczenie wykonawcy za względu na niepraweidłowe wykonanie zamówienia.