Aktualności


2018-10-30

Uwaga. Zmieniliśmy adres.

Korespondencje proszę kierować na dane:

Grupa Doradcza SIenna Sp. z o.o.

ul. Bagatela 10 lok. 3

00-585 Warszawa

2018-09-18

Informujemy,  że w miesięczniku "Zamówienia publicze - Doradca" pojawiła się nowa rubryka "POD PRĄD CZY Z PRĄDEM, w której publikowane bedą artykuły ekspertów Grupy Doradczej Sienna.

Pierwszy artykuł autorstwa mec. Łukasza Jażwińskiego zatytułowany "Niepewność w zakresie kosztów zastępstwa przez pełnomocników w postępowaniu wywołanym skargą na orzeczenie KIO" dostępny jest w sierpniowym wydaniu miesięcznika.

Zapraszamy do lektury!

2018-09-18

W sprzedaży dostępna jest nowa publikacja autorstwa dr Włodzimierza Dzierżanowskiego pt. "Prawo do sądu w zamówieniach publicznych",

Więcej informacji pod LINKIEM

2018-08-31

 Zapraszamy do wzięcia udziału w otwartym szkoleniu pn.  Elektronizacja i inne problemy w zamówieniach publicznych, które odbędzie 9 października 2018 r. w Warszawie. Pełna oferta wraz programem oraz formularzem zgłoszeniowem dostępna jest w załączonym pliku.

POBIERZ OFERTĘ

2018-06-21

Wyrok w sprawie Regionalnej Sieci Szerokopasmowej – wygrana Województwa Świętokrzyskiego!

Prawnicy z Sienna Kittel i Wspólnicy Sp. K. reprezentowali Województwo Świętokrzyskie w sprawie z powództwa operatora regionalnej sieci szerokopasmowej w województwie świętokrzyskim. Sprawa dotyczyła m.in. interpretacji skutku skorzystania przez Województwo Świętokrzyskie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na ocenę, czy umowa jest prawidłowo wykonywana przez operatora, mimo skorzystania z ww. zabezpieczenia. Wyrokiem z 4 czerwca 2018 r. Sąd Okręgowy w Kielcach oddalił powództwo operatora o zapłatę. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.  

 

2018-06-11

Grupa Doradcza Sienna doradzała Zamawiającemu - Szybkiej Koleji Miejskiej sp z o.o. w Warszawie w postępowaniu na „Dostawę trzynastu sztuk Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych wraz z 15-sto letnim okresem ich utrzymania oraz pakietem szkoleń.”

W dniu 21 maja 2018 r. zawarta została umowa z Wykonawcą - Pesa Holding Bydgoszcz o wartości ponad 300 mln zł.

 

2018-04-24

TROLEJBUSY

Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o. doradzała Miastu Gdynia oraz Przedsiębiorstwu Komunikacji Trolejbusowej sp. z o.o. przy sporządzeniu dokumentacji oraz prowadzeniu postępowania na dostawę trolejbusów oraz baterii trakcyjnych w ramach zamówienia sektorowego, dofinansowanego ze środków unijnych. Na początku kwietnia 2018 roku podpisano umowy z Solaris Bus&Coach S.A. na ww. dostawy o wartości łącznej około 95 milionów.

2018-04-23

Finisz przetargu na Budowę elektrowni w Ostrołęce
 

Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o. świadczy usługi wsparcia na rzecz Elektrowni Ostrołęka Sp.  z o.o. w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest budowa jednej z największych elektrowni w Polsce (wartośc umowy ok. 7 mld pln). Obecnie jesteśmy po upływie terminu na wniesienie odwołań na wybór oferty najkorzystniejszej, a tym samym czekamy już tylko na dopięcie ostatnich formalności ze zwycięskim Wykonawcą (konsorjum GE Power Sp z o.o. oraz Alstom Power System S.A.S.) i zawarcie umowy. Prace związane z budową Elektrowni w Ostrołęce ruszą tym samym lada moment. Cieszymy się, że nasz wysiłek i praca poświęcona na wsparcie Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przyniosły tak fantastyczny efekt.

Polecamy nasze usługi doradztwa prawnego.   

2018-04-23

Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o. reprezentowała konsorcjum w składzie: NOKIA Solutions and Networks sp. z o.o., SPC-1 sp. z o.o., SPC-2 sp. z o.o. oraz SPC-3 sp. z o.o., jako przystępującego w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą w przetargu na budowę infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe w ramach NPW ERTMS organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Odwołanie złożone zostało przez konsorcjum:  Kapsch CarrierCom sp. z o.o., Kapsch CarrierCom AG; Kapsch CarrierCom France oraz PORR S.A. zostało oddalone. Odwołujący złożył na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej skargę do Sądu Okręgowego w Warszawie, w której to sprawie konsorcjum z Nokią w składzie jest reprezentowane przez prawników z Sienna Kittel i Wspólnicy Sp. K. Wniesienie skargi nie miało jednak wpływu na możliwość podpisania umowy, które nastąpiło w marcu 2018 roku. Jest to jedno z najważniejszych zamówień w branży i unowocześni polską kolej. Tym samym postępowanie przetargowe prowadzone od 2015 roku uległo skutecznemu zakończeniu i może przystąpić do wskazanych modernizacji. Wartość zamówienia to kwota około 3 miliardów złotych.

2018-01-10

Kancelaria SIENNA KITTEL I WSPÓLNICY nawiąże współpracę z aplikantem adwokackim lub radcowskim I lub II roku. Poszukujemy osoby z doświadczeniem w konstruowaniu umów oraz posługującej się językiem angielskim co najmniej na poziomie C1.  Zapraszamy do składania aplikacji w postaci CV na adres: grupasienna@grupasienna.pl. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.