Prowadzone postępowania

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

„Dostawa sprzętu informatycznego, komputerowego i oprogramowania dla Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w ramach projektów EpiBaza i ProfiBaza”

znak sprawy: PZH 4_2019

Termin składania ofert: 22 kwietnia 2019 r. godz: 10:00

 

(2019-03-20) Ogłoszenie o zamówieniu
(2019-03-20) SIWZ i załączniki nr 2 5 6 7 8
(2019-03-20) OPZ do części I - Załącznik nr 1a do SIWZ
(2019-03-20) OPZ do części II - Załącznik nr 1b do SIWZ
(2019-03-20) JEDZ - Załącznik nr 3 do SIWZ
(2019-03-20) Wzór Umowy do części I - Załącznik nr 4a do SIWZ
(2019-03-20) Wzór Umowy do części II - Załącznik nr 4b do SIWZ