Prowadzone postępowania

Fundacja Promocji Rozwoju

Fundacja Promocji Rozwoju

Przygotowanie i realizacja kampanii promocyjnej i public relations w związku z 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej.

znak sprawy FPR_1_2019

 

termin składania ofert: 6 sierpnia 2019 r., godz. 10:00

 

 

(2019-08-06) unieważnienie postępowania
(2019-08-01) Prezentacja
(2019-08-01) Scenariusz
(2019-08-01) Wyjaśnienia treści SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ - grupa kapitałowa_26.07.2019.DOCX
Załącznik nr 9 do SIWZ - część merytoryczna oferty.docx
SIWZ.docx
Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób, wzór.docx
Załącznik nr 3 do SIWZ- formularz ofertowy.docx
Załącznik nr 2 do SIWZ wzór umowa.docx
Załącznik nr 4 do SIWZ-oświadczenie warunki.DOCX
Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz usług, wzór.docx
Załącznik nr 7 do SIWZ - zobowiązanie do oddania do dysponowania zasobami, wzór.docx
Opis przedmiotu zamówienia.docx
ogłoszenie.pdf


Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

Budowa i wdrożenie Systemu ProfiBaza oraz asysta techniczna i usługi rozwojowe

znak sprawy PZH 5_2019

 

termin składania ofert: 23 września 2019r. godz: 10:00

 

(2019-09-13) odpowiedzi na pytania z 13.09.pdf
(2019-09-11) ogłoszenie 2019-OJS175-427020-pl.pdf
(2019-09-10) ogłoszenie zmiana terminu - wysłane 06.09.pdf
(2019-09-10) odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ 9.09.pdf
(2019-08-29) ogłoszenie publikacja zmian.pdf
(2019-08-28) OPZ 22_08_2019.docx
(2019-08-28) odpowiedzi na pytania 28.08.2019.pdf
(2019-08-28) SIWZ oraz zał 2_5_6_7_8 do SIWZ 23_08_2019.docx
(2019-08-28) Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy 22_08_2019.docx
(2019-08-28) Załącznik nr 1 do OPZ 22_08_2019.docx
(2019-08-28) ogłoszenie zmiana.pdf
(2019-08-26) Zmiana SIWZ w zakresie terminu 26 sierpnia 2019.pdf
(2019-08-26) ogłoszenie o sprostowaniu wysłane do Dziennika Urzędowego.pdf
(2019-07-29) Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu nr 1
(2019-07-29) Zmiana SIWZ 29 lipca 2019
(2019-07-03) Sprostowanie terminu składania i otwarcia ofert w SIWZ
(2019-06-29) ogłoszenie o zamówieniu
(2019-07-01) SIWZ z załącznikami nr 2_5_6_7_8
(2019-07-01) OPZ - załącznik nr 1 do SIWZ
(2019-07-01) Załącznik nr 1 do OPZ
(2019-07-01) JEDZ - załącznik nr 3 do SIWZ
(2019-07-01) Wzór umowy - załącznik nr 4 do SIWZ


Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

„Dostawa sprzętu informatycznego, komputerowego i oprogramowania dla Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w ramach projektów EpiBaza i ProfiBaza”

znak sprawy: PZH 4_2019

Termin składania ofert: 23 kwietnia 2019 r. godz: 10:00

 

Informacja odnośnie unieważnienia części II zamówienia:

W związku z tym, iż ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w dniu 16.04.2019 r. a przekazane do publikacji przed decyzją o unieważnieniu postępowania w części II , zawiera nieaktualne dane na temat m.in. terminu składania ofert dla cześci II postępowania, wyjaśniamy, że postępowanie w części II zostało unieważnione, a ogłoszenie o zmianie zostało zamieszczone na stronie internetowej ze względu na fakt, iż zawiera także informacje dotyczące aktualnej części I zamówienia.

 

(2019-04-30) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części I postępowania
(2019-04-23) Informacja z otwarcia ofert w części I
(2019-04-16) Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 2
(2019-04-15) Zmiana SIWZ 15 kwietnia 2019
(2019-04-12) Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana SIWZ
(2019-04-12) Unieważnienie postępowania w części II
(2019-04-02) Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 1
(2019-04-02) Zmiana SIWZ w zakresie terminu składania ofert
(2019-03-20) Ogłoszenie o zamówieniu
(2019-03-20) SIWZ i załączniki nr 2 5 6 7 8
(2019-03-20) OPZ do części I - Załącznik nr 1a do SIWZ
(2019-03-20) OPZ do części II - Załącznik nr 1b do SIWZ
(2019-03-20) JEDZ - Załącznik nr 3 do SIWZ
(2019-03-20) Wzór Umowy do części I - Załącznik nr 4a do SIWZ
(2019-03-20) Wzór Umowy do części II - Załącznik nr 4b do SIWZ