Prowadzone postępowania

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

„Dostawa sprzętu informatycznego, komputerowego i oprogramowania dla Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w ramach projektów EpiBaza i ProfiBaza”

znak sprawy: PZH 4_2019

Termin składania ofert: 23 kwietnia 2019 r. godz: 10:00

 

Informacja odnośnie unieważnienia części II zamówienia:

W związku z tym, iż ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w dniu 16.04.2019 r. a przekazane do publikacji przed decyzją o unieważnieniu postępowania w części II , zawiera nieaktualne dane na temat m.in. terminu składania ofert dla cześci II postępowania, wyjaśniamy, że postępowanie w części II zostało unieważnione, a ogłoszenie o zmianie zostało zamieszczone na stronie internetowej ze względu na fakt, iż zawiera także informacje dotyczące aktualnej części I zamówienia.

 

(2019-04-30) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części I postępowania
(2019-04-23) Informacja z otwarcia ofert w części I
(2019-04-16) Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 2
(2019-04-15) Zmiana SIWZ 15 kwietnia 2019
(2019-04-12) Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana SIWZ
(2019-04-12) Unieważnienie postępowania w części II
(2019-04-02) Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 1
(2019-04-02) Zmiana SIWZ w zakresie terminu składania ofert
(2019-03-20) Ogłoszenie o zamówieniu
(2019-03-20) SIWZ i załączniki nr 2 5 6 7 8
(2019-03-20) OPZ do części I - Załącznik nr 1a do SIWZ
(2019-03-20) OPZ do części II - Załącznik nr 1b do SIWZ
(2019-03-20) JEDZ - Załącznik nr 3 do SIWZ
(2019-03-20) Wzór Umowy do części I - Załącznik nr 4a do SIWZ
(2019-03-20) Wzór Umowy do części II - Załącznik nr 4b do SIWZ