Prowadzone postępowania

Fundacja Promocji Rozwoju

Fundacja Promocji Rozwoju

Przygotowanie i realizacja kampanii promocyjnej i public relations w związku z 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej.

znak sprawy FPR_1_2019

 

termin składania ofert: 6 sierpnia 2019 r., godz. 10:00

 

 

(2019-08-06) unieważnienie postępowania
(2019-08-01) Prezentacja
(2019-08-01) Scenariusz
(2019-08-01) Wyjaśnienia treści SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ - grupa kapitałowa_26.07.2019.DOCX
Załącznik nr 9 do SIWZ - część merytoryczna oferty.docx
SIWZ.docx
Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób, wzór.docx
Załącznik nr 3 do SIWZ- formularz ofertowy.docx
Załącznik nr 2 do SIWZ wzór umowa.docx
Załącznik nr 4 do SIWZ-oświadczenie warunki.DOCX
Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz usług, wzór.docx
Załącznik nr 7 do SIWZ - zobowiązanie do oddania do dysponowania zasobami, wzór.docx
Opis przedmiotu zamówienia.docx
ogłoszenie.pdf


Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

Budowa i wdrożenie Systemu ProfiBaza oraz asysta techniczna i usługi rozwojowe

znak sprawy PZH 5_2019

 

termin składania ofert: 23 października 2019r. godz: 10:00

 

(2019-10-23) INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pzh 5.pdf
(2019-09-30) 2019-OJS188-458120-pl publ 30.09.pdf
(2019-09-27) OPZ stan 27.09.docx
(2019-09-27) Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy 27.09.docx
(2019-09-27) SIWZ oraz zał 2_5_6_7_8 do SIWZ 27.09.docx
(2019-09-27) Wyjaśnienia - 13.09,16.09,17.09,17.09,18.09,19.09.pdf
(2019-09-27) ogłoszenie wysłane 25.09.pdf
(2019-09-27) załącznik nr 1 do wyjaśnień nr 74 z 27.09 PodmiotData-1.3.xsd.docx
(2019-09-27) załącznik nr 2 do wyjaśnień nr 74 z 27.09 PodmiotWebService-1.3.wsdl.docx
(2019-09-23) 2019-OJS183-446430-pl.pdf
(2019-09-20) ogłoszenie wysłane 18.09.2019.pdf
(2019-09-20) zmiana terminu na 30.09.pdf
(2019-09-13) odpowiedzi na pytania z 13.09.pdf
(2019-09-11) ogłoszenie 2019-OJS175-427020-pl.pdf
(2019-09-10) ogłoszenie zmiana terminu - wysłane 06.09.pdf
(2019-09-10) odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ 9.09.pdf
(2019-08-29) ogłoszenie publikacja zmian.pdf
(2019-08-28) OPZ 22_08_2019.docx
(2019-08-28) odpowiedzi na pytania 28.08.2019.pdf
(2019-08-28) SIWZ oraz zał 2_5_6_7_8 do SIWZ 23_08_2019.docx
(2019-08-28) Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy 22_08_2019.docx
(2019-08-28) Załącznik nr 1 do OPZ 22_08_2019.docx
(2019-08-28) ogłoszenie zmiana.pdf
(2019-08-26) Zmiana SIWZ w zakresie terminu 26 sierpnia 2019.pdf
(2019-08-26) ogłoszenie o sprostowaniu wysłane do Dziennika Urzędowego.pdf
(2019-07-29) Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu nr 1
(2019-07-29) Zmiana SIWZ 29 lipca 2019
(2019-07-03) Sprostowanie terminu składania i otwarcia ofert w SIWZ
(2019-06-29) ogłoszenie o zamówieniu
(2019-07-01) SIWZ z załącznikami nr 2_5_6_7_8
(2019-07-01) OPZ - załącznik nr 1 do SIWZ
(2019-07-01) Załącznik nr 1 do OPZ
(2019-07-01) JEDZ - załącznik nr 3 do SIWZ
(2019-07-01) Wzór umowy - załącznik nr 4 do SIWZ


Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

„Dostawa sprzętu informatycznego, komputerowego i oprogramowania dla Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w ramach projektów EpiBaza i ProfiBaza”

znak sprawy: PZH 4_2019

Termin składania ofert: 23 kwietnia 2019 r. godz: 10:00

 

Informacja odnośnie unieważnienia części II zamówienia:

W związku z tym, iż ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w dniu 16.04.2019 r. a przekazane do publikacji przed decyzją o unieważnieniu postępowania w części II , zawiera nieaktualne dane na temat m.in. terminu składania ofert dla cześci II postępowania, wyjaśniamy, że postępowanie w części II zostało unieważnione, a ogłoszenie o zmianie zostało zamieszczone na stronie internetowej ze względu na fakt, iż zawiera także informacje dotyczące aktualnej części I zamówienia.

 

(2019-04-30) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części I postępowania
(2019-04-23) Informacja z otwarcia ofert w części I
(2019-04-16) Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 2
(2019-04-15) Zmiana SIWZ 15 kwietnia 2019
(2019-04-12) Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana SIWZ
(2019-04-12) Unieważnienie postępowania w części II
(2019-04-02) Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 1
(2019-04-02) Zmiana SIWZ w zakresie terminu składania ofert
(2019-03-20) Ogłoszenie o zamówieniu
(2019-03-20) SIWZ i załączniki nr 2 5 6 7 8
(2019-03-20) OPZ do części I - Załącznik nr 1a do SIWZ
(2019-03-20) OPZ do części II - Załącznik nr 1b do SIWZ
(2019-03-20) JEDZ - Załącznik nr 3 do SIWZ
(2019-03-20) Wzór Umowy do części I - Załącznik nr 4a do SIWZ
(2019-03-20) Wzór Umowy do części II - Załącznik nr 4b do SIWZ


Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

„Stworzenie i wdrożenie Systemu EpiBaza na potrzeby udostępniania zasobów Ogólnopolskiego Systemu Nadzoru Epidemiologicznego i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem Ludności”

(znak sprawy: PZH 3/2018)

Termin składania ofert: 4 czerwca 2018 r. godz: 10:00

UWAGA!!! ZMIANA WZORU FORMULARZA OFERTY W ZWIĄZKU Z ROZPORZĄDZENIEM RODO !!!

 

(2018-06-21) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
(2018-06-04) Informacja z otwarcia ofert
(2018-05-18) Odpowiedzi na pytania do SIWZ 18 maja 2018
(2018-05-14) Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu
(2018-05-10) Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ
(2018-04-18) Zmiana SIWZ 18.04.2018
(2018-04-14) JEDZ
(2018-04-14) Zał nr 6 do Umowy
(2018-04-14) Umowa
(2018-04-14) Harmonogram
(2018-04-14) OPZ
(2018-04-14) SIWZ
(2018-04-13) Ogłoszenie o zamówieniu
(2018-05-29) ZMIANA FORMULARZA OFERTY - RODO
(2018-05-29) ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA_RODO 28.05.2018 PZH.pdf


Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH)

Digitalizacja indywidualnych wywiadów epidemiologicznych z formularzy ogólnych dostępnych w formie papierowej poprzez wprowadzenie do elektronicznych formularzy dostępnych w systemie zamawiającego

(znak sprawy: 2/2017)

Termin składania ofert: 27 września 2017 r. godz: 10:00

 

(2017-09-27) DANE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT 27.09.2017.pdf
(2017-08-21) ogłoszenie o zamówieniu
(2017-08-18) Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór Umowy.docx
(2017-08-18) Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór formularza JEDZ.doc
(2017-08-18) Załącznik nr 5 do Wzoru Umowy.docx
(2017-08-18) Załącznik nr 2 do Wzoru Umowy.docx
(2017-08-18) Załącznik nr 8 do SIWZ - SOPZ.docx
(2017-08-18) SIWZ na digitalizację 2_2017.docx
(2017-08-18) Załącznik nr 4 do Wzoru Umowy.docx
(2017-11-22) informacja o wyborze 22 listopada 2017 PZH 2_2017.pdf


Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH)

Digitalizacja ankiet z dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową  z formularzy dedykowanych dostępnych w formie papierowej poprzez wprowadzenie do elektronicznych formularzy wytworzonych przez Wykonawcę.

(znak sprawy: 1/2017)

Termin składania ofert: 1 sierpnia 2017 r. godz: 10:00

 

(2017-06-27) ogłoszenie sprostowania 22.06.2017 ZNAK SPRAWY 1_2017.pdf
(2017-06-24) Załącznik nr 8 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia _SOPZ_.pdf
(2017-06-24) Załącznik nr 4 do Wzoru Umowy.pdf
(2017-06-24) Załącznik nr 5 do Wzoru Umowy.pdf
(2017-06-24) ogłoszenie o zamówieniu ZNAK SPRAWY 1_2017.pdf
(2017-06-24) SIWZ na digitalizację ZNAK SPRAWY 1_2017.pdf
(2017-06-24) Załącznik nr 1 do SOPZ format_danych.pdf
(2017-06-24) Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór formularza JEDZ.pdf
(2017-06-24) Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór Umowy.pdf
(2017-06-24) Załącznik nr 2 do Wzoru Umowy.pdf
(2017-07-15) Zmiana SIWZ 15.07.2017
(2017-07-15) Zmiana ogłoszenia opublikowana 14.07.17.pdf
(2017-07-13) Odpowiedź na pytanie i zmiana SIWZ
(2017-07-13) Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w dniu 13 lipca 2017 r.
(2017-07-25) Odpowiedzi na pytania 25.07.2017
(2017-07-28) Załączniki nr 1 i 6 do SIWZ w wersji edytowalnej
(2017-08-01) Informacja z otwarcia ofert
(2017-08-30) informacja o wyborze 29 sierpnia 2017 PZH 1_2017.pdf