Spółka


 

Przedmiotem działalności Grupy Doradczej Sienna Sp. z o.o. jest doradztwo prawne z zakresu szeroko rozumianej administracji gospodarczej.


Wspieramy klientów w obszarach:

  • zamówień publicznych
  • pomocy publicznej
  • zawierania i realizacji umów gospodarczych
  • organizacji procesów zakupowych i audytów
  • dyscypliny finansów publicznych
  • wydatkowania środków UE
  • partnerstwa publiczno-prywatnego

Świadczymy usługi dla instytucji publicznych oraz firm prywatnych działających w każdym sektorze gospodarki. Do tej pory współpracowaliśmy m.in. z podmiotami z administracji rządowej i samorządowej, spółkami Skarbu Państwa z sektora wydobywczego, energetyki, transportu kolejowego, spółkami należącymi do jednostek samorządu terytorialnego prowadzącymi działalność w zakresie odpadów, wodociągów i kanalizacji, transportu pasażerów, instytucjami kultury, instytutami badawczymi, zakładami opieki zdrowotnej, ZUS i wieloma innymi. Prowadziliśmy obsługę spraw firm budowlanych, usługowych i handlowych. 

Działalność prowadzoną od 2003 r. wyróżnia kompleksowe i rzetelne podejście do każdego zlecenia. Staramy dokładnie zapoznać się z każdą sprawą, sprawdzić wszelkie okoliczności faktyczne i zaproponować takie rozwiązanie, które w najlepszy sposób prowadzi do osiągnięcia zamierzonego przez klienta celu. Gruntowne przygotowanie prawne i poznanie wielu dziedzin życia gospodarczego daje nam podstawy do podejmowania nowych ciekawych wyzwań. O jakości usług świadczy to, że klienci często do nas wracają, przy realizacji kolejnych przedsięwzięć.

Najlepsze rezultaty osiągamy dzięki zespołowi wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów.